ОрганізаціяРегіон/ОбластьАдресаТелефон
НДІ інтелектуальної власності НАПрНУм.Київвул. Казимира Малевича, 11(067) 684-25-29
Свідоцтво експерта номер Назва комісії Дата та номер рішення Термін дії Номер та вид експертизи Індекс та вид експертної спеціальності
990
Свідоцтво недійсне
14-10-2011
у зв’язку із звільненням 14.10.2011 року, наказ № 414к від 14.10.2011 року
експертно-кваліфікаційна комісія, Київський НДІСЕ 21-04-2009
№2(2)
21-04-2014 13. Експертиза у сфері інтелектуальної власності13.1.1 Дослідження,пов'язані з літературними,художніми творами,та інші
13.2 Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення
13.4 Дослідження, пов'язані з промисловими зразками
13.6 Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями
Свідоцтво експерта номер Назва комісії Дата та номер рішення Термін дії Клас та вид експертизи Індекс та вид експертної спеціальності
1893
підтвердження кваліфікації судового експерта
центральна експертно-кваліфікаційна комісія, Міністерство юстиції України 08-09-2017
№6
08-09-2020 V. Експертиза у сфері інтелектуальної власності 
Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень13.6 Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями
Промислових зразків13.4 Дослідження, пов’язані з промисловими зразками
Роздрукувати картку експерта